Tribute to our Friend & Brother (Lala Ngoxolo) By Big Zulu

Artist(s)Big Zulu, Mduduzi Ncube & Siya Ntuli
TrackTribute to our Friend & Brother (Lala Ngoxolo)
FormatMP3
Duration4:22
Audio Quality320kbps
AlbumTribute to our Friend & Brother
GenreAmapiano, Hip hop
Release Year2022
CountrySouth Africa
Producer(s)Xowla
Tribute to our Friend & Brother (Lala Ngoxolo) By Big Zulu

Lyrics

[Intro: Riky Rick]
It’s an exchange of energy
it’s an exchange of love.
Will catch you guys on the other side
It’s your boy Ricky Rick.
If you never hear from me again
I love you. God bless you, goodnight

[Refrain: Mduduzi Ncube]
As ng’cula lengoma
I know you where you belong
With a smile on your face

[Pre-Chorus: Mduduzi Ncube]
Mngani wam’ ayaphela amandla
Kubuya zonk’insuku nginawe
Mngani wam’ ayaphela amandla
Kubuya zonk’insuku nginawe

[Chorus: Mduduzi Ncube]
Lezonyembezi aziweli phansi
Qina bekezela, uJesu uyakuzwa
Kuyenyukela ng’yaz uyahluleka
Wena bekezela, wena qinisеla

[Post-Chorus: Mduduzi Ncube]
Oh mama, kub’hlungu baba
Amanxeba egobhoz’ igazi

[Verse 1: Big Zulu]
Baba s’hlabelеla
K’le Industry umngan’ us’lahlekele
Kade s’bheka as’boni unyamalele
Inzondo uSathan’ usabalele
Hallelujah, as’cule sihlabelele
Igazi nomoya usikelele
Umhlab’ unenzondo uw’thethelele
Haw Baba s’yacela us’khusele
Aw, Nkosi mukele
Masango ezulwin’umvulele
Haw’ leyongelosi us’gcinele
Aweth’ amaphupho ashabalele, cela s’khuleke

[Pre-Chorus: Mduduzi Ncube]
Mngani wam’ ayaphela amandla
Kubuya zonk’insuku nginawe
Mngani wam’ ayaphela amandla
Kubuya zonk’insuku nginawe

[Chorus: Mduduzi Ncube]
Lezonyembezi aziweli phansi
Qina bekezela, uJesu uyakuzwa
Kuyenyukela ng’yaz uyahluleka
Wena bekezela, wena qinisela

[Post-Chorus: Mduduzi Ncube]
Oh mama, kub’hlungu baba
Amanxeba egobhoz’ igazi

[Verse 2: Siya Ntuli]
Mhlaba aw’noni, us’phuca amaciko ethu (Us’phuca amaqhawe akithi)
Inhliziyo yam’ ithwele kanzima
Ngizibuz’ imibuzo engenayo i mpendulo
Ngabe kutheni na?
Aw ngabe kungani na?
Ulale ngok’thula qhawe lakithi
Uphumule ngoxolo, uy’bekile induku ebandla
Inkos’ ikwamukele
Indlela yethu sonke le
Uphumule ngoxolo, uy’bekile induku ebandla
Ulale ngoxolo

[Pre-Chorus: Mduduzi Ncube & Siya Ntuli]
Mngani wam’ ayaphela amandla
Kubuya zonk’insuku nginawe
Mngani wam’ ayaphela amandla

Kubuya zonk’insuku nginawe

[Chorus: Mduduzi Ncube]
Lezonyembezi aziweli phansi
Qina bekezela, uJesu uyakuzwa
Kuyenyukela ng’yaz uyahluleka
Wena bekezela, wena qinisela

[Post-Chorus: Mduduzi Ncube]
Oh mama, kub’hlungu baba
Amanxeba egobhoz’ igazi

[Outro]

Explore Other Trendy Hit Tracks:

Promote Your Song Worldwide

spot_img

Recommended For You